Hantering av grov- och elavfall

Följande text har lagts till under information och sophantering.

Grovavfall får inte lämnas i soprummet, utan ska genom bostadsrättsinnehavarens egna försorg lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler, lämpligtvis Gimonäs. Lämnas grovavfall i soprummet innebär det att föreningen måste betala för bortforslande av detta till dryga kostnader. Till grovavfall räknas hushållets lösa inventarier i form av möbler, barnvagnar, cyklar, skidor, mattor och liknade.

Elavfall som batterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik med en storlek av max 20×30 cm kan lämnas i behållare som står uppställd på parkeringen vid Mariehems centrum. Större elavfall lämnas på återvinningscentralen.

Som information kan nämnas att elprylar består till 99% av material som kan återvinnas. Det är framför allt järn, glas, plast och aluminium, men också små mängder guld och silver.

Mvh

Styrelsen