Laddning av elbilar

Styrelsen har diskuterat vilka alternativ som finns om ett eventuellt framtida behov av laddning av elbilar skulle bli aktuellt. Även om det för dagen inte har framkommit någon direkt begäran från någon av föreningens medlemmar om möjlighet att ladda eldrivna bilar, så bedömer vi att behovet kommer att uppenbaras förr eller senare.
Utöver den rent tekniska lösningen avseende exempelvis framdragning av ledningar till speciellt utformad laddplats, alternativt modifiering av befintliga laddstolpar för motorvärmare, är också hur mätning och fakturering av förbrukad el ska ske en fråga att ta ställning till.
Styrelsen har inte tagit något beslut i någon av delfrågorna i ärendet, men följer utvecklingen och inhämtar information om hur andra bostadsrättsföreningar har löst frågan.