Snöröjning vid entréer och förråd

Enligt förvaltningsavtalet är det Riksbyggen som ska utföra den manuella snöröjningen på vårt område. Snöröjning påbörjas när snödjupet vid snöfall uppgår till 50 mm kallsnö repektive 40 mm blötsnö. Om snöfallet överskrider denna gräns, men väntas avta inom ett par timmar påbörjas snöröjningen i samband med snöfallets upphörande.
Det är dock ingen dygnet runt tjänst, utan vi kan förvänta oss att snöskottningen är klar måndag – fredag senast under eftermiddagen de dagar snöfall förekommit. Under helgerna utför Riksbyggen ingen manuell snöröjning, utan då får vi medlemmar själva skotta bort snön efter det behov vi själva bedömer är nödvändigt.