Regler för grillning på balkonger

Styrelsen fattade på senaste mötet beslut om att det inte ska vara tillåtet att använda kol-/brikettgrill på balkongerna. Även annan form av öppen eld är förbjuden på balkongerna. Anledningen till förbudet  är brandrisken och även att giftiga gaser kan leta sig in i lägenheterna. Elektriska grillar och gasolgrillar är tillåtna.
De som har altan/uteplats på bottenplanet uppmanas att placera sina grillar utanför den yta som ovanliggande balkong täcker, dvs att det finns ett fritt luftrum ovanför den tända grillen.