Avfallsbehållare för engångsgrillar

En avfallsbehållare med lock finns placerad på den gemensamma grillplatsen. Den är till för att kunna kasta använda engångsgrillar i. Inget annat avfall ska läggas i den, utan det får man lämna i soprummet.