Huvudsäkringar

Denna information är kanske redan känd av många boende, men för att säkerställa att den kommer till allas kännedom så publiceras den här. Det finns 3 stycken säkringar à 16 ampere till varje lägenhet. I låghusen sitter säkringarna i elcentralen på entréplanet och i höghusen sitter de i elcentralen på var annat plan, exempelvis för lägenheterna på plan 5 och 6 så är det i skåpet på plan 6 som både elmätare och nämnda säkringar finns. I skåpen finns också ett lager av säkringar. Dörrnyckeln till respektive lägenhet passar till låset på elcentralens dörr.