Reparation av plåtvägg vid gästparkering

Plåtväggen vid gästparkeringen som finns mellan Sångfågeln 1 och Sångfågeln 2 mot Kolbäcksvägen har farit illa under åren i samband med att platsen tjänat som snöupplag. Styrelsen har beslutat att väggen ska repareras och de bägge föreningarna delar på kostnaden.