Belysning i kallförrådet

Den tidigare informationen om att en timer till belysningen skulle monteras in vid respektive ingång till kallförrådet mellan 156 och 158 kräver en viss revidering. Det har istället monterats in ny rörelsevakt riktad mot varje entrédörr och innerbelysningen lyser ca 15 minuter varje gång den aktiveras. Det kan vara bra att ha koll på när man kliver in i förrådet så vet man på ett ungefär när belysningen kommer att slockna. Släcks belysningen när man befinner sig inne i förrådet måste man röra sig mot någon av rörelsevakterna för att få igång den igen och komma ganska nära då dessa är riktade mot respektive entré.