Hyresavgifter

Styrelsen har fastställt budgeten för nästa år. Beslut är fattat om att inte höja avgifterna under nästa år.