Byte av brandvarnare

Styrelsen har beslutat att köpa in nya brandvarnare till varje lägenhet. En brandvarnare har begränsad livslängd och bör bytas ut efter 8-10 år (Brandskyddsföreningens rekommendation). Det finns två typer av brandvarnare, optisk och joniserande, som båda ger ett likvärdigt skydd. Vi väljer att köpa in den optiska vilket är det mer miljömässiga alternativet då den inte innehåller något radioaktivt avfall. Den ska även uppfylla standarden SS-EN 14604.

Den gamla brandvarnaren får inte kastas bland hushållssoporna, utan ska sorteras som elektronikavfall på avfallsstationerna. Vid Mariehems centrum finns en behållare, ett s.k. ELIS-skåp, där man kan kasta sin gamla brandvarnare. Ett annat alternativ är Gimonäs återvinningscentral, men dit är det ju lite längre att färdas. Batteriet ska tas ur och sorteras för sig.

Ni kommer att få brandvarnaren levererad vid dörren av någon ur styrelsen.