Ny rutin för bokning av gästlägenhet och bastu

Ett nytt system för bokning av gästlägenheten och bastun är infört. Respektive lägenhet har blivit tilldelad en s.k. tagg som dels fungerar som nyckel och som även används när man väljer att göra sin bokning med hjälp av tavlan som sitter bredvid dörren till gästlägenheten. Det är viktigt att påpeka att taggen ska ses som en nyckel och ska överlämnas till köparen vid en eventuell försäljning. Ytterligare information finns under fliken ”Gästlägenhet och Bastu”.