Uppställningsfunktion slussdörrar

Sedan en tid tillbaka är slussdörrarna i höghusen försedd med en funktion som gör att de kan ställas upp. När man öppnar dörren till maximalt öppet läge så går dörrens arm in i låst läge. Vi påminner om att se till att dörren stängs efter att man har använt sig av denna funktion.