Fastighetsskötsel under sommaren

Beställningar felanmälningar görs som vanligt via MittRiksbyggen

Under vecka 26-29 har vår ordinarie fastighetsskötare semester och fastighetsskötseln sköts av en vikarie.