Tvättning och ommålning av låghusen

Samtliga låghus kommer att tvättas och målas om, med start 20 juni.
Arbetet sker på ett låghus i taget, lappar sätts upp i respektive hus strax innan tvättning respektive målning påbörjas.

När lappen om tvättning sätts upp i ditt trapphus; vänligen plocka bort möbler, blommor mm från balkongen/uteplatsen.
När tvättningen är klar, kan ni ställa tillbaka allt och plocka bort det igen när lappen om målning sätts upp.

När lappen om målning är bortplockad, är huset färdigmålat.

Vid frågor ang ommålningen kontakta
Mikael Forsman: 073-296 14 06

Under tiden som målningen sker i området, kommer målarfirman att använda vissa gästparkeringar.
Dessa har en plastsäck över skylten Gästparkering.