Rökförbud allmänna platser

Styrelsen vill passa på att påminna om att det från och med den 1 juli är rökförbud på allmänna platser.

Information från Umeå kommun:

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer i Umeå kommun där det enligt lag är förbjudet att röka.

Förbudet finns till för att skydda människor från att bli utsatta för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem. Särskilt känsliga är barn och unga samt personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök.

Ny lagstiftning från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar lagen om tobak och liknande produkter att gälla och det innebär att fler platser utomhus kommer att omfattas av rökförbudet, till exempel lekplatser, uteserveringar och hållplatser för kollektivtrafik. Rökförbudet omfattar även fler produkter än tidigare.

Förutom de rökfria miljöer som redan finns, kommer från den 1 juli 2019 följande miljöer också att omfattas av rökförbud:

  • uteserveringar till restauranger och kaféer
  • utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik
  • inhägnade platser avsedda för idrottsutövning
  • lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, såsom butiker, bibliotek, biografer och teatrar.

Platser som sedan tidigare omfattas av rökförbudet:

  • lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
  • lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
  • lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel
  • i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus.