Med anledning av Coronaviruset

Vi från styrelsen vill påminna alla om att vara extra försiktiga och tänka på era grannar i samband med corona-pandemin.

Vi har många äldre i vår förening som tillhör grupper som är extra utsatta för viruset och som har uppmanats av myndigheterna att undvika offentliga miljöer. Därför har vi satt upp lappar i trapphusen med information och vädjan till de medlemmar som känner sig friska och inte tillhör riskgrupper att skriva upp sig och hjälpa sina grannar så gott det går med, exempelvis, nödvändiga inköp.

Följ alla försiktighetsåtgärder från myndigheterna: tvätta händerna noga, undvik att röra ansiktet med händerna efter att ha varit ute, undvik onödiga resor och besök samt håll dig inomhus om du känner dig sjuk.

Med förhoppning om god hälsa,

Styrelsen, Sångfågeln 1