Uppskjuten årsstämma med anledning av corona

Hej alla medlemmar i sångfågeln 1, hoppas ni är friska och mår bra!

På grund av det rådande läget är vi tvungna att skjuta upp årsstämman till ett senare datum, kallelse kommer dock som vanligt att skickas ut stadgeenligt minst 2 veckor före årsstämman. Många andra bostadsrättsföreningar är i samma situation och försöker hitta olika lösningar för att kunna hålla sina stämmor på ett säkert sätt.

I skrivande stund är det oklart hur vi ska lösa mötet, det kan exempelvis bli tal om att hålla ett kortare möte utomhus eller att möjliggöra för medlemmar att deltaga via videolänk. Vi kommer att skicka ut mer information så fort vi vet.

Lagstiftningen säger att en stämma skall hållas senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång, men förhoppningen är att vi ska kunna genomföra den tidigare.

Med förhoppning om god hälsa!

Styrelsen