Ny router och tv-box

Föreningen har förlängt det befintliga avtalet med Telia, vilket innebär att vi kostnadsfritt byter till förbättrad fiberutrustning! 

Förbättringen i fiberutrustningen innebär att föreningens switchar (mottagare av bredband till själva fastigheten) uppgraderas. Varje lägenhet får kostnadsfritt en ny snabbare router samt en ny tv-box som klarar av upplösning i 4K. De nya uppgraderingarna innebär ingen ändring av avgiften. Förbättringen möjliggör att boende kan uppgradera till en högre bredbandshastighet hos Telia, vilket inte varit möjligt tidigare. Den boende betalar då själv för den kostnad som tillkommer.

Den utrustning (router och tv-box) som redan finns i lägenheterna kommer fortfarande gå bra att använda. De behöver inte lämnas tillbaka. Det är därmed möjligt att behålla och använda den nuvarande utrustningen precis som tidigare, men de förbättrande tjänsterna fungerar då inte.

Viktigt att känna till

Byte av switchar planeras till 2021-03-24. 

Det innebär att den, 2021-03-24, kommer vi att ha avbrott i internet, telefoni och tv under hela dagen i samband med switchbytet.
Entreprenören kommer även att avisera med lappar i trapphusen några dagar innan bytet.  

Styrelsen kommer att dela ut routrar och tv-boxar till boende någon vecka innan själva bytet av switcharna. Dessa kan installerar ni själva enligt medföljande installationsanvisningar. 
Styrelsen återkommer kring hur och när utdelningen kommer att ske. Naturligtvis på ett så Corona säkert sätt som möjligt.

Det finns tydliga instruktioner på Telias hemsida hur man byter tv-box genom att rensa den gamla tv-boxen på koder. Du kan även kontakta Telias kundtjänst på telefonnummer 90200 eller www.telia.se om vidare hjälp med installationen behövs.  

Har du inte www.telia.se/mitttelia  sedan tidigare ring Telias kundtjänst på telefonnummer 90200. Där vill dom veta ditt lägenhetsnummer som börjar på 00. Om en tidigare ägare av din lägenhet står på lägenhetsnumret måste du kontakta den tidigare ägaren av lägenheten och be dom avsluta sina tjänster på lägenheten, innan du står på lägenheten och kan få koderna.

Om man önskar använda flera boxar behöver du aktivera ytterligare ett set tv-koder, då det endast går att använda en identifikations och kontrollkod på varje box. Detta kan du göra via hemsidan www.telia.se/mitttelia eller via Telias kundtjänst på telefonnummer 90200. 

Styrelsen
Sångfågeln 1