Hjärtstartare

En hjärtstartare finns nu tillgänglig i trapphuset på Mariehemsvägen 162. Utbildning i HLR och hantering av hjärtstartare kommer att genomföras den 12 september för ett antal av föreningens medlemmar. Minst en från varje hus finns representerad att närvara vid utbildningstillfället.