Driftsättning av motorvärmare/laddboxar

Föreningens P-platser, med undantag för gästparkeringarna, har nu uttag för laddning av elbil (uttag typ 2) samt ett vanligt uttag avsett för motorvärmare. För att aktivera styrning av dina uttag går du tillväga på följande sätt:

  1. Ladda ner appen Zpark i din mobil. Det gör man enklast genom att skanna in QR-koden som sitter på laddboxen, eller så går man till App Store eller Google Play och söker ”Zpark”. Fyll i ditt mobilnummer och logga in med koden du får via SMS.
  2. Lägg till er plats genom att trycka på + symbolen i appen och sedan på kamerasymbolen. Skanna sedan QR-koden på enheten igen, eller ange platskoden som finns presenterad under QR-koden.
  3. Accesskod. Efter att du registrerat din laddbox behöver du även skriva in en personlig accesskod innan du kan börja använda uttagen. Accesskoden, som består av en fyrsiffrig kod, får du av styrelsen (vice ordförande eller sekreterare) via sms, mail eller personlig kontakt. När accesskoden matats in ansluter du till din laddbox. Efter att du anslutit appen mot din laddbox så kan du styra dina uttag via din mobil.
  4. Laddning. Anslut din laddkabel (typ 2) i bilen och till uttaget för laddning i boxen. Tryck på ”Laddare” i appen. Efter några sekunder startar laddningen. Kostnad för den el du förbrukar är för närvarande 2 kr/kWh. Priset anges i appen och kan komma att justeras beroende på framtida utveckling av elpriset. Förbrukningen sammanställs och debiteras på er kommande hyresavi. OBS! Det är inte tillåtet att ladda sin elbil från motorvärmaruttaget.
  5. Motorvärmare. Tryck på värmare i din mobil. Här kan du aktivera motorvärmaren direkt (går i 90 minuter) eller schemalägga tider du önskar ha värmaren på.
  6. Övrigt. – -Man kan bara använda ett uttag i taget, inte båda samtidigt. Uttaget för laddning av elbil är inte avsett för snabbladdning. Kapaciteten kan variera beroende på hur mycket ström som förbrukas övrigt i anläggningen. En lastbalansering finns för att skydda mot överbelastning och styrs automatiskt med sänkt effekt som följd.