Felanmälan av motorvärmare/laddare

Vissa av de nyinstallerade laddboxarna fungerar tyvärr inte som de ska. Det är olika typer av fel som dyker upp och det är svårt att säkert identifiera vad som orsakar avbrott i funktionen.

Om ni inte får igång motorvärmaren/laddaren och/eller att ni får ett felmeddelande i appen så anmäl detta till någon i styrelsen. I första hand till Björn, i andra hand till Ove och i sista hand till Douglas. Kontaktinformation till dem finns anslaget i trapphusen. Er felanmälan vidarebefordras till supporten på Zpark. Förhoppningsvis kan detta förfarande underlätta felsökningen då vi får in anmälningarna i ”samma spår”.

Tack för ert tålamod!