Författare: Douglas Hallöf

Sedan en tid tillbaka är slussdörrarna i höghusen försedd med en funktion som gör att de kan ställas upp. När man öppnar dörren till maximalt öppet läge så går dörrens arm in i låst läge. Vi påminner om att se …

Uppställningsfunktion slussdörrar Läs mer »

Ett nytt system för bokning av gästlägenheten och bastun är infört. Respektive lägenhet har blivit tilldelad en s.k. tagg som dels fungerar som nyckel och som även används när man väljer att göra sin bokning med hjälp av tavlan som …

Ny rutin för bokning av gästlägenhet och bastu Läs mer »

Styrelsen har beslutat att köpa in nya brandvarnare till varje lägenhet. En brandvarnare har begränsad livslängd och bör bytas ut efter 8-10 år (Brandskyddsföreningens rekommendation). Det finns två typer av brandvarnare, optisk och joniserande, som båda ger ett likvärdigt skydd. …

Byte av brandvarnare Läs mer »

Styrelsen har fastställt budgeten för nästa år. Beslut är fattat om att inte höja avgifterna under nästa år.

Den tidigare informationen om att en timer till belysningen skulle monteras in vid respektive ingång till kallförrådet mellan 156 och 158 kräver en viss revidering. Det har istället monterats in ny rörelsevakt riktad mot varje entrédörr och innerbelysningen lyser ca …

Belysning i kallförrådet Läs mer »

Plåtväggen vid gästparkeringen som finns mellan Sångfågeln 1 och Sångfågeln 2 mot Kolbäcksvägen har farit illa under åren i samband med att platsen tjänat som snöupplag. Styrelsen har beslutat att väggen ska repareras och de bägge föreningarna delar på kostnaden.

Styrelsen har beslutat att köpa in och montera porthållare till alla entrédörrar. Detta kommer att underlätta vid passage när man har matkassar eller andra grejer att bära.

Om det uppstår problem med avrinning i avloppen så ska felet/störningen rapporteras via Riksbyggens felanmälan. Spolning i hela systemet gjordes i mars månad 2016 genom företaget Swoosh försorg och på det arbetet lämnades 3 års garanti. Det bör dock påpekas …

Felanmälan spolning avlopp Läs mer »

En starkare fläkt är monterad i kallförrådet och tillsammans med att ytterligare en ventil tillförts ska luften bli bättre i förrådet. Enligt uppgift så händer det ibland att någon slår av strömbrytaren till fläkten, men det är något som inte …

Ventilation i kallförrådslängan Läs mer »

Den tidigare fastställda standarden för kulören på markiser har utgått och ersatts av koden ORC U 171 enligt Sun Off:s färgprover.