Instruktion bokningFöreningen har infört ett nytt system för att boka bastun och gästlägenheten. Den gamla bokningen när man skulle ringa ett mobilnummer används inte längre.

Varje lägenhet tilldelas en s.k. tagg som dels fungerar som nyckel till gästlägenheten, samt att den kan användas för bokning via skärmen som finns placerad utanför lägenheten. För taggen längs tavlans högra sida så öppnas menyn (se bild).

Bokning kan även ske via föreningens hemsida under fliken ”Bokning”. Sökväg är:

Brf Sångfågeln 1> Gästlägenhet och Bastu> Bokning

På sidan ”Bokning” finner man rubriken ”Inloggning för bokning”. ”Användarnamn” är lägenhetens objektnummer förutom inledande nollor. Exempelvis så har lägenheten med nummer 0007 användarnamn 7. I rutan ”Lösenord” skriver man första gången man loggar in 12345 och väljer därefter ”Logga in” >.

Man hamnar då på en sida med rubriken ”Välkommen till bokningen” och för att byta lösenord väljer man underrubriken ”Alternativ” >, som i sin tur leder till att man kan välja att ”Byta lösen”.

När man bytt lösenord och sparat detta kompletteras det hela med att man fyller i den e-postadress som ska användas om man glömmer sitt lösenord.

Därefter kan man välja ”Åter till start” < och kommer då till ”Välkommen till bokningen”.

Om man önskar göra en bokning väljer man fliken ”Övernattningslägenhet” som leder till sidan ”Boka övernattningslägenhet”. Välj ”Gästlägenhet/bastu” och därefter de datum du vill boka.

3 olika val finns att göra:

  • Boka bastun 15:00-22:00 aktuellt dygn.
  • Vill man boka gästlägenheten från 15:00 till 15:00 påföljande dag måste man först boka 15:00-22:00 och därefter 22:00-15:00.
  • Ett tredje alternativ är att boka lägenheten från klockan 22:00-15:00.

Kompletterande information finns under fliken ”Regler Gästlägenhet och Bastu”.