En hjärtstartare finns nu tillgänglig i trapphuset på Mariehemsvägen 162. Utbildning i HLR och hantering av hjärtstartare kommer att genomföras den 12 september för ett antal av föreningens medlemmar. Minst en från varje hus finns representerad att närvara vid utbildningstillfället.

Batteridriven grästrimmer Husqvarna 315IC är inköpt av föreningen och finns för utlåning, kontakta någon i styrelsen för utlämning. Den finns i ett låst förråd på 162:ans baksida.Läs instruktionsboken innan användning och lämna tillbaka batteriet uppladdat.