En hjärtstartare finns nu tillgänglig i trapphuset på Mariehemsvägen 162. Utbildning i HLR och hantering av hjärtstartare kommer att genomföras den 12 september för ett antal av föreningens medlemmar. Minst en från varje hus finns representerad att närvara vid utbildningstillfället.

Måndagen den 23 maj kl 18:00 på innergården, eller annan plats på området om ombyggnationen har påbörjats. Välkomna! Kallelse mm kommer att delas ut i alla postfack innan mötet. Motioner kan mejlas till sangfageln1@gmail.com eller lämnas i postfacket Mhv 154.

Batteridriven grästrimmer Husqvarna 315IC är inköpt av föreningen och finns för utlåning, kontakta någon i styrelsen för utlämning. Den finns i ett låst förråd på 162:ans baksida.Läs instruktionsboken innan användning och lämna tillbaka batteriet uppladdat.