För att det skall bli smidigare för både boende och Umevakt har varje lägenhet fått två st parkeringskort. Dessa kort gäller för 48 timmars parkering.6 timmars regeln gäller fortfarande för kortare besök. Korten är en värdehandlig och får inte missbrukas/kopieras. …

Ändring av flerdygnsparkering Läs mer »

Den 25 maj 2018 börjar det nya EU- direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. Dataskyddsförordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter, och samtidigt stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Dataskyddsförordningen innebär att du …

Tryggare hantering av dina personuppgifter Läs mer »

Hej alla medlemmar i Sångfågeln 1, hoppas ni har haft en bra sommar hittills. Vi från styrelsen vill passa på att påminna om att kolla både föreningswebben och Riksbyggens kundwebb för aktuell information och ärendehantering. Tyvärr är det så att …

Påminnelse: Information och ärenden Läs mer »

Efter samtal med Sångfågeln 2 och Umevakt Parkering AB så har det införts en gräns för hur länge man kan stå på gästparkering med tillståndsskylt, denna är satt till 4 dagar. Som vanligt så gäller 6 timmars parkering för gäster, …

Gästparkering Läs mer »

Styrelsen vill passa på att påminna om att det från och med den 1 juli är rökförbud på allmänna platser. Information från Umeå kommun: För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer i Umeå kommun där det enligt …

Rökförbud allmänna platser Läs mer »

Märkt med: , ,

Beställningar felanmälningar görs som vanligt via MittRiksbyggen Under vecka 26-29 har vår ordinarie fastighetsskötare semester och fastighetsskötseln sköts av en vikarie.

Samtliga låghus kommer att tvättas och målas om, med start 20 juni. Arbetet sker på ett låghus i taget, lappar sätts upp i respektive hus strax innan tvättning respektive målning påbörjas. När lappen om tvättning sätts upp i ditt trapphus; …

Tvättning och ommålning av låghusen Läs mer »

Sedan en tid tillbaka är slussdörrarna i höghusen försedd med en funktion som gör att de kan ställas upp. När man öppnar dörren till maximalt öppet läge så går dörrens arm in i låst läge. Vi påminner om att se …

Uppställningsfunktion slussdörrar Läs mer »

Ett nytt system för bokning av gästlägenheten och bastun är infört. Respektive lägenhet har blivit tilldelad en s.k. tagg som dels fungerar som nyckel och som även används när man väljer att göra sin bokning med hjälp av tavlan som …

Ny rutin för bokning av gästlägenhet och bastu Läs mer »

Styrelsen har beslutat att köpa in nya brandvarnare till varje lägenhet. En brandvarnare har begränsad livslängd och bör bytas ut efter 8-10 år (Brandskyddsföreningens rekommendation). Det finns två typer av brandvarnare, optisk och joniserande, som båda ger ett likvärdigt skydd. …

Byte av brandvarnare Läs mer »