Sophantering

Vi källsorterar våra sopor enligt skyltning i soprummen.

Grovavfall 

Grovavfall får inte lämnas i soprummet, utan ska genom bostadsrättsinnehavarens egna försorg lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler, lämpligtvis Gimonäs. Lämnas grovavfall i soprummet innebär det att föreningen måste betala för bortforslande av detta till dryga kostnader. Till grovavfall räknas hushållets lösa inventarier i form av möbler, barnvagnar, cyklar, skidor, mattor och liknade.

Elavfall

Elavfall i form av batterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik med en storlek av max 20×30 cm kan lämnas i behållare som står uppställd på parkeringen vid Mariehems centrum. Större elavfall lämnas på återvinningscentralen.

Som information kan nämnas att elprylar består till 99% av material som kan återvinnas. Det är framför allt järn, glas, plast och aluminium, men också små mängder guld och silver.

Den som lämnar grovsopor i soprummen får räkna med att bli ersättningsskyldig, då föreningen får betala extra för borttransport av sådana sopor. Om den skyldige inte kan identifieras är detta en typ av kostnad som kommer att påverka månadsavgiften.

Matavfall

Vi källsorterar även matavfall för vilken ett separat soprum finns upprättat med 6 stycken bruna avfallstunnor. Syftet med att vi separerar matavfall från de övriga soporna är förutom miljöperspektivet att föreningen reducerar sin kostnad för sophanteringen. Vi slipper exempelvis betala den årliga miljöavgiften, samt att vi även får en minskad kostnad för den löpande hanteringen av övrigt hushållsavfall (de gröna soptunnorna), vars innehåll volym- och viktmässigt minskar.

Hantering av matolja/fett och kattsand

Ett sätt att bidra till att hålla avloppsstammarna i så gott skick som möjligt är att inte hälla ut matolja/fett i slasken. Detta stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i systemet. Därför är det bättre att vi hanterar det på följande sätt:

  • Om det är liten mängd fett/olja: Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng det i soppåsen.
  • Om det är en större mängd fett/olja: Efter att oljan har svalnat, samla den i en brännbar förpackning, papper eller plast, som är försedd med skruvlock (ex. Petflaska). Denna läggs i din vanliga soppåse för brännbart som i sin tur läggs i de gröna tunnorna för blandat hushållsavfall i soprummet.

Kattsand ska heller inte hällas ut i avloppssystemet, utan får även den deponeras i samma kärl som fett/matolja enligt ovan.