Gästparkering

Parkeringstiden på besöksparkeringarna inom Sångfågeln 1 är begränsad till maximalt sex timmar. Vid behov av längre parkeringstid hänvisas till bevakningsföretaget Umevakt Parkering AB, som kan lämna tillstånd för utökad parkeringstid, dock längst 4 dagar.

Du ombeds då lämna följande uppgifter:
Avsedd/önskad parkeringstid
Registreringsnummer
Ange område ”Sångfågeln 1”

Du får ett kontrollnummer av Umevakt som ska skrivas på en lapp och läggas på ett synligt ställe i bilen.
För tillstånd ring Umevakt 090-70 39 00 jourtelefon mellan kl 08.00 – 22.00 alla dagar.

I hela området gäller parkeringsförbud förutom på angivna gästparkeringar.