Gästparkering

Ett antal gästparkeringar finns tillgängliga och är som namnet antyder avsedda för gäster och inte för boende eller inneboende. Används gästparkeringen av boende medför detta böter. Parkeringstiden på gästparkeringen är begränsad till 6 timmar. För längre parkeringstid, max 48 timmar, används ett av lägenhetens två parkeringskort. Kortet skall ligga väl synligt i bilens framruta. Parkeringskorten är en värdehandling och får inte missbrukas/kopieras. Borttappat kort debiteras lägenhetsinnehavaren. Korten tillhör lägenheten och måste lämnas där vid försäljning.

I hela området gäller parkeringsförbud förutom på angivna gästparkeringar.