Styrelsen

Ordförande Elias Liljeström
Vice ordförande Gunilla Altelind
Sekreterare Maria Wing
Ledamot Mikael Sjöström (Riksbyggen)
Ledamot Joakim Hedman
Suppleant Birgitta Domeij
Suppleant Astrid Johansson
Suppleant Joakim Jansson (Riksbyggen)

Kontakta oss gärna på mail: sangfageln1@gmail.com

Eller via kontaktuppgifter uppsatta i trapphusen.

Övriga Befattningar:

Förvaltare Mikael Sjöström
Ekonom / Kundansvarig Joakim Jansson
Lokalansvarig Elias Liljeström
Brandskyddsansvarig Birgitta Domeij

Valberedning
Thorsten Johansson
Marie-Louise Wållberg