Styrelsen

Ordförande Maria Wing
Vice ordförande Joakim Hedman
Sekreterare Douglas Hallöf
Ledamot Mikael Sjöström (Riksbyggen)
Ledamot Gunilla Altelind
Suppleant Astrid Johansson
Suppleant Douglas Hallöf
Suppleant Joakim Jansson (Riksbyggen)

Kontakta oss gärna på mail: sangfageln1@gmail.com

Eller via kontaktuppgifter uppsatta i trapphusen.

Övriga Befattningar:

Förvaltare Mikael Sjöström
Ekonom / Kundansvarig Joakim Jansson
Lokalansvarig Gunilla Altelind
Brandskyddsansvarig Douglas Hallöf

Valberedning
Marie-Louise Wållberg
Thorsten Johansson