Styrelsen

Ordförande Elin Tjällberg
Vice ordförande Gunilla Altelind
Sekreterare Maria Wing
Ledamot Mikael Sjöström (Riksbyggen)
Ledamot Joakim Hedman
Suppleant Astrid Johansson
Suppleant Sali Nal Salman
Suppleant Douglas Hallöf
Suppleant Joakim Jansson (Riksbyggen)

Kontakta oss gärna på mail: sangfageln1@gmail.com

Eller via kontaktuppgifter uppsatta i trapphusen.

Övriga Befattningar:

Förvaltare Mikael Sjöström
Ekonom / Kundansvarig Joakim Jansson
Lokalansvarig Sali Nal Salman
Brandskyddsansvarig Astrid Johansson

Valberedning
Vakant
Vakant