Styrelsen

Ordförande Bror Videberger
Vice ordförande Ove Andersson
Sekreterare Douglas Hallöf
Ledamot Björn Wigerup
Ledamot Mikael Sjöström (Riksbyggen)
Suppleant Anita Jansson
Suppleant Markus Johansson
Suppleant Annika Isaksson (Riksbyggen)

Kontakta oss gärna på mail: sangfageln1@gmail.com

Eller via kontaktuppgifter uppsatta i trapphusen.

Övriga Befattningar:

Förvaltare Mikael Sjöström
Ekonom / Kundansvarig Annika Isaksson
Lokalansvarig Anita Jansson
Brandskyddsansvarig Douglas Hallöf

Valberedning
Marie-Louise Wållberg
Thorsten Johansson