Styrelsen

Ordförande Bror Videberger
Vice ordförande Ove Andersson
Sekreterare Douglas Hallöf
Ledamot Mikael Sjöström (Riksbyggen)
Ledamot Björn Wigerup
Suppleant Anita Johansson
Suppleant Markus Johansson
Suppleant Joakim Jansson (Riksbyggen)

Kontakta oss gärna på mail: sangfageln1@gmail.com

Eller via kontaktuppgifter uppsatta i trapphusen.

Övriga Befattningar:

Förvaltare Mikael Sjöström
Ekonom / Kundansvarig Joakim Jansson
Lokalansvarig Anita Johansson
Brandskyddsansvarig Douglas Hallöf

Valberedning
Marie-Louise Wållberg
Thorsten Johansson