Styrelsen

Ordförande Elin Tjällberg
Vice ordförande Gunilla Altelind
Sekreterare Maria Wing
Ledamot Mikael Sjöström (Riksbyggen)
Ledamot Joakim Hedman
Suppleant Astrid Johansson
Suppleant Douglas Hallöf
Suppleant Joakim Jansson (Riksbyggen)

Kontakta oss gärna på mail: sangfageln1@gmail.com

Eller via kontaktuppgifter uppsatta i trapphusen.

Övriga Befattningar:

Förvaltare Mikael Sjöström
Ekonom / Kundansvarig Joakim Jansson
Lokalansvarig Elin Tjällberg
Brandskyddsansvarig Douglas Hallöf

Valberedning
Marie-Louise Wållberg
Thorsten Johansson