Ändring av flerdygnsparkering

För att det skall bli smidigare för både boende och Umevakt har varje lägenhet fått två st parkeringskort.
Dessa kort gäller för 48 timmars parkering.
6 timmars regeln gäller fortfarande för kortare besök.

Korten är en värdehandlig och får inte missbrukas/kopieras.
Borttappat kort debiteras lägenhetsinnehavare.
Korten tillhör lägenheten och måste lämnas där vid försäljning.