Elåtervinning på Mariehems centrum

För alla boendes vetande finns det nu en ’Elis’ vid Mariehems centrum för återvinning av mindre elektronik.