Felanmälan spolning avlopp

Om det uppstår problem med avrinning i avloppen så ska felet/störningen rapporteras via Riksbyggens felanmälan. Spolning i hela systemet gjordes i mars månad 2016 genom företaget Swoosh försorg och på det arbetet lämnades 3 års garanti. Det bör dock påpekas att om felet ligger inom lägenhetens gränser så är det bostadsrättshavaren som får stå för kostnaden. Det är först när felet uppstår ute i husens stammar som man kan åberopa garantin.