Mätningar längs Mariehemsvägen

På uppdrag av Vakin kommer Mitta AB att utföra mätningar längs Mariehemsvägen, vilket innebär att markområde som tillhör fastighet Sångfågeln 1 berörs. Mätområdet kan eventuellt omfatta vissa altaner och beröra fasader på vissa hus. Syftet med mätningen är att skapa ett bra underlag för kommande byten av kommunala vatten- och avloppsledningar i området.