Intresseförfrågan

Inom BRF Sångfågeln 1 finns det, erfarenhetsmässigt, personer med goda yrkeskunskaper på skilda områden. Vi önskar komma i kontakt med personer som är intresserade av att hjälpa till med goda råd och/eller medverka i olika arbetsuppgifter. Det kan gälla mindre reparationer eller förbättringar inom ex vis byggnad, mark, planteringar etc. som utförs i ”egen regi”. Styrelsen har beslutat ersätta utförda arbeten med 100 kr/tim.
Kontakta oss gärna!
v ordf. Tommy Danielsson på e-post: sven.tommy.danielsson@gmail.com alt.
mobil 070-691 2575 eller sangfageln1@gmail.com