Förbud mot cyklar i trapphusen

Notera att ur en brandsäkerhets-synpunkt så är det förbjudet att förvara cyklar i trapphusen. Vänligen respektera detta.
/ Hälsningar Styrelsen