Gästparkering

Efter samtal med Sångfågeln 2 och Umevakt Parkering AB så har det införts en gräns för hur länge man kan stå på gästparkering med tillståndsskylt, denna är satt till 4 dagar.

Som vanligt så gäller 6 timmars parkering för gäster, för utökat tillstånd ring Umevakt på 090-70 39 00, jourtelefon mellan kl 08.00 – 22.00 alla dagar.