Benämning på P-platser

Det kan vara lite knepigt att orientera sig i var respektive P-plats finns på området när man läser beteckningen på lediga platser i Riksbyggens köhanteringssystem och sedan går ut och letar var motsvarande plats befinner sig i verkligheten. På Riksbyggens kundwebb finns angivet: 1) P-plats med el; 2) Carport med el och 3) Carport utan el. Det är inte helt korrekt då alla platser har eluttag.

Vi har 3 olika typer av P-platser att tillgå, men med 4 olika sifferbeteckningar. Den första är P-plats med motorvärmarstolpe som har ett prefix ”08” följt av platsnumret, exempelvis 0845. Denna plats är märkt ”45” på stolpen och finns tillsammans med övriga likadana utformade platser längs höghusen.

Den andra typen av P-plats är Carport utan förråd som har prefixet ”09” följt av platsnumret, exempelvis 0914. Dessa platser finns närmast Mariehemsvägen och motorvärmaruttaget är i detta fall märkt med ”14”.

Den tredje formen av P-plats är Carport med förråd som finns mellan höghusen och Kolbäcksvägen. De platser som finns på Sångfågeln 1-området (Mariehemsvägen 154/162/164) har prefix ”10” följt av platsnumret, exempelvis 1061, och stolpen här märkt med 61. De platser vi har att tillgå på Sångfågeln 2-området (Mariehemsvägen 172-174) har prefix ”11” följt av platsnumret, exempelvis 1134 och där är stolpen märkt ”134”.

Inriktningen är att märka om platserna så att beteckningen på respektive P-plats stämmer överens med det som står i köhanteringen och på kontraktet.